TRIỂN KHAI DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG AMTRAN QUY MÔ HƠN 30.000M2


Ngày 29/08/2020, Ban điều hành dự án Amtran cùng họp bàn triển khai dự án. Cuộc họp có sự tham gia đông đủ của các bộ phận, cá nhân liên quan.

Sau quá trình bàn bạc, trao đổi, tất cả đi đến thống nhất mục tiêu phương hướng, kế hoạch thực thi, tiến độ chung để đạt được tiến độ, chất lượng cam kết với khách hàng. An toàn và chất lượng luôn là ưu tiên số 1.


Có thể bạn quan tâm

Menu