Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BIGA PANEL

Địa chỉ:  Số 05, Trung tâm giao thương quốc tế – Chợ Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Nhà máy: KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3711.190

Kinh doanh: 0986 812 806 – 0981 167 666 – 0335 224 094

Dự án: 0989 854 359

Email: sales.bigapanel@gmail.com

Web: www.bigapanel.com