Nhà máy LUXSHARE ICT

KCN Vân Trung, Bắc Giang

THÔNG TIN DỰ ÁN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

CÁC HẠNG MỤC

- Thi công kết cấu thép nhà xưởng
- Thi công hệ thống tường/vách panel
- Thi công trần mái
- Thi công cửa Panel
- Và nhiều hạng mục khác

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 

XEM THÊM

Menu